คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022

 

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน SKILL EXPO THAILAND 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการ (งานรับจ้าง) : โครงการมหกรรม SKILL EXPO THAILAND 2022พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่โดยจะจัดขึ้นในจังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลจาก : ืnudths.s


44 ครั้ง