ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกล่าวปัจฉิมโอวาสแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล(ดีเจพี่อ้อย นภาพร ดีเจชื่อดังและที่ปรึกษาด้านความรักแห่ง Club Friday) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ วิธีคิดรับมือกับชีวิตก่อนทำงานและความรักคุณอัครัช ภูษณพงษ์ (ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ Art Akarachผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานชุดประจำชาติที่ได้รับรางวัลการันตี 4 ปีซ้อน)และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษ หัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธาน

 

 

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


18 ครั้ง