ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ

 

           อาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ) เพื่อวางแผนและหารือเตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meetเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


52 ครั้ง