ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ  

          นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา ๒๕๖๕โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.เอกชัย  เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาการเตรียมตัวเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา และยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิโชติเกตุแก้ว (จริตครูตุ้ย) ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Strdio บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พลังบวกในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีความสุข และ คุณอัครัช ภูษณพงษ์ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ ART Akarach บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พลังชีวิตเพื่อการเริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุข และกิจกรรมเปิดบูทตลาดแรงงาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึก-โปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง