ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD.

ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้)
ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD.

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากรจากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD.จำนวน 10 คน โดยมีอาจารย์บดินเดช จูมมณีหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 15 สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 

ข้อมูล :อาจารย์บดินเดช จูมมณี / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


44 ครั้ง