คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้พร้อมเยี่ยมชมเรือนไทย หอประชุมไพศาลสโมสร ฟิตเน็ตและโรงผลิตน้ำของ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา16/12/2565

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


38 ครั้ง