ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022”

ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา22/12/2565

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


54 ครั้ง