วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ

 

วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ

   ดร.ธนาพล สุขชนะรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการทำบุญและบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เพื่อสร้างประเพณีการทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ให้สืบต่อไปและสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และรักสามัคคีในสาขาวิชาให้กับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง