ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล

           นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานรวมทั้งการบริหารจัดการตลาดราชมงคลให้มีประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๒ อาคารบริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

          ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


35 ครั้ง