ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ

        

    ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ

           คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 23  เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจที่จะออกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านฝีมือแรงงาน ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นภัครายงาน :นาตยา22/12/2565

 

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


44 ครั้ง