แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

             อาจารย์รุจ รัตนพาหุหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขา ให้การต้อนรับและแนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมแก่คณาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีพร้อมประชุมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา รูปแบบเชิงปฏิบัติการออกแบบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม (Workshop) เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล :อาจารย์รุจ รัตนพาหุ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


39 ครั้ง