โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022

   

           โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022

       ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลสารสนเทศและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ หัวหน้าโครงการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ หอประชุมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพ : ดร.ชนิดา,นนทชัยข้อมูล: นนทชัยรายงาน :นาตยา19/01/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


63 ครั้ง