ประชุมติดตาม หารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้

 

 

ประชุมติดตาม หารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมติดตาม หารือ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหารายได้พร้อมเยี่ยมชมเรือนไทย หอประชุมไพศาลสโมสร ฟิตเน็ต และโรงผลิตน้ำของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา19/01/2566

 

 53 ครั้ง