กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาลัย

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาลัย

 

              เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดยอาจารย์ณัฐพันธ์ มีมุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาต่าง ๆ และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน

ภาพ : อ.ณัฐพันธ์ข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร26ม.ค. 2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง