โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนเอกอโยธยา

 

โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนเอกอโยธยา

         อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการHands-on Topics Training โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตร “ปั้นโปรไฟล์ให้จ๊าบด้วยโปรแกรม Photoshop” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IS26241N ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านกราฟิกดีไซน์ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้เห็นความสำคัญของกราฟิกดีไซน์ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 คน เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีดร.สาธินี ผ่องอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา31/01/2566

 

 

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


42 ครั้ง