มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติกู้แผ่นดิน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงแสง สีเสียง ชีวประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดหันตรา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่คุณงามความดี พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


62 ครั้ง