แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

 

          วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาให้การต้อนรับและแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมสาขาฯและเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ อาคาร 15 สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล:อาจารย์บดินเดช จูมมณี / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


76 ครั้ง