โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์

 

โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์

 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ และกล่าวต้อนรับ นายวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน,คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร,คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาจารย์รุจ รัตนพาหุหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บรรยายแนะนำสาขาและจัดทำกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - สถาปัตย์ จำนวน 87 คน 

ข้อมูล :สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


232 ครั้ง