มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนภูมิภาค โดยมีนายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง