การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้ารับมอบปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                    

  ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง