กำหนดการตัดชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023031014190823031014190800631.pdf

ข้อมูลจาก : กองกลาง/เจนจิรา


54 ครั้ง