การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา

การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา

           เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมรสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 240401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ขอแสดงความยินดี กับ นายภูวพล ลำทา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับคัดเลือก เป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

ภาพ : ณัฐณิชา, พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร23ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง