กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

            เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ อาจารย์ณัฐพันธ์ มีมุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน

 

ภาพ :อ.ณัฐกฤตา,อ.ณัฐพันธ์ข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร23ก.พ. 2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


48 ครั้ง