ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566

 

          เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้อง 240401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร23 ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง