คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

                เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ “สวนแตงวิทยา โรงเรียนคุณภาพ อนาคตกำหนดได้” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาโดยตรง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.17 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง