คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 3 : บริการให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการ

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เล็ก/รถจักรยานยนต์

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 3 : บริการให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เล็ก/รถจักรยานยนต์ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  และนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมจุดให้บริการฯ ณ วัดดอนไข่เต่า หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 33 คัน บริการซ่อมเครื่องหว่านปุ๋ย/เครื่องตัดหญ้า/เครื่องฉีดยา จำนวน 4 เครื่อง

ปณตพร : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.24 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง