คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีปิดโครงการกิจกรรม SI ดีพร้อม (DIPROM SI Development Program : SIDP)

工業教育學院

SI Dee Prom 項目結業典禮 (DIPROM SI Development Program : SIDP)

               2023 年 2 月 16 日,星期四,素萬那普拉加曼加拉科技大學校長 Pramuk Unahaleka 副教授博士 有幸主持了項目13.1-1機器人技術開發與應用下的SI Dee Prom項目(DIPROM SI Development Program: SIDP)的結業儀式。自動化和數字系統,2023 財年,評估員車間培訓課程(系統分析)和智能工廠的製造數據和過程管理課程以及項目 13.3-1 機器人技術的開發和應用 自動化和數字系統,2023 財年,評估員車間培訓課程(系統分析)和自動化機器和機械設計​​ (TRIZ) 課程在工業教育學院 9 號樓 6 樓會議室舉行。拉賈曼加拉科技大學素萬那普 素攀武里中心

Kanokwan : 攝影 / Report  B.19 /2023 年 2 月

 

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง