คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี

           เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อรพรรณ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.16/ ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


49 ครั้ง