กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย

กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย

 

               วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์,อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย,อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และให้นักเรียนมีความตระหนักกับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


68 ครั้ง