โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

 

          วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธนาพล สุขชนะรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง และคณาจารย์ในสาขาฯ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรและการออกแบบออโตเมชั่น

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


59 ครั้ง