โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

           วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ศรีวัฒนพลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ และดร.มาลียา ตั้งจิตเจษฎานำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัดโดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร อู่วุฒิพงษ์กรรมการผู้จัดการ และนายอรรถพล กดทรัพย์ผู้อำนวยการการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง “อินเทอร์เน็ต ของทุกสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ” พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตโคมไฟแอลอีดีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง