โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา)

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา)

 

                วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด(โรงงานอยุธยา) คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการผลิตและให้นักศึกษาได้สังเกตการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โดยได้รับเกียรติจากผู้จัดการฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่พาเยี่ยมชมและบรรยายให้ความรู้

ข้อมูล: ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง