กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

           วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทรส.สุวรรณภูมิ เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาและพบสถานประกอบการพร้อมออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูล :งานพัฒนานักศึกษา / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


55 ครั้ง