โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

           วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาจารย์ธนกฤต ภัทรเกษวิทย์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินท์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง