‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’

‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/2008055/ 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


43 ครั้ง