โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา

 

โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา

 

           ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จังหวัดกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา เพื่อเป็นการบูรณาการ การเรียน การสอน โดยให้นักศึกษานำความรู้ในรายวิชามาปรับปรุง “อาคารศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน” และเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมระบบราง ขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ชมรม Safety Forestและ ชมรม Moving Innovation ที่รวมสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง