ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน  แด่พระภิกษุ สามเณร  ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวชวนพิศเปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


35 ครั้ง