ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

              นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมแสดงในชุด “อะเมซิ่งกลองยาวลุ่มพระยา” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง