ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

              อาจารย์ธานี สมวงศ์พร้อมด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในงานยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

 ภาพ : พิพัฒน์ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


43 ครั้ง