โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี

 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566ศูนย์สุพรรณบุรี 

 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ พัวประเสริฐ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566โดยมีทีมวิทยากรจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน))ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับว่าที่บัณฑิตจบใหม่” เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพ : กุลธิดาข้อมูล: กุลธิดารายงาน :นาตยา01/03/2566

 

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง