ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior

 

               เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Niorประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 240401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เวลา 13.00 น. ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online Google Meet

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร2 มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


75 ครั้ง