สัมมนาสาขาวิชาการตลาด Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง

สัมมนาสาขาวิชาการตลาด HappyWork บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง

              สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อเรื่อง​ “Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง” รายวิชา Seminar inIntegrated Marketing Strategies รหัสวิชา 304-41-14 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี กลุ่มเรียน MKT26241N และหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน กลุ่มเรียน MKT26421N เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้รับความรู้และนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคต มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 65 คน เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร โดยมีนายปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด​งาน

 

ภาพ : พิพัฒน์ข้อมูล: อ.นันทพรรายงาน :นาตยา01/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


66 ครั้ง