ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

 

ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

 

             อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนในการทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โบราณสถาน วัดสุวรรณเจดีย์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา02/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


71 ครั้ง