สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรมหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธานจุดธูปเทียนในการทำบุญตักบาตร เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

ภาพ : พิพัฒน์ ข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา08/02/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


93 ครั้ง