โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”

 

              รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรีให้เกียรติ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษาดีเด่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” แก่นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2565ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมไพศาลสโมสร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา08/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


70 ครั้ง