โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”ปีการศึกษา 2565

           เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีประจำศูนย์หันตรา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”แก่นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมไพศาลสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทั้ง 4 สาขา ได้รับคัดเลือกรับรางวัล จำนวน 57 คน รายละเอียดดังนี้1.) ด้านวิชาการจำนวน 9 คน  2.) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 32 คน  3.) ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 คน 4.) ด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 9 คน

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิเชษฐ์รายงาน :พิชชาพร8 มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


64 ครั้ง