โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกอาชีพสำหรับว่าที่บัณฑิตจบใหม่” และรับฟังเสวนาจากวิทยากรภายนอกคุณดวงเดือน ศรีสะอาด ร่วมกับวิทยากรภายในอาจารย์นิชนันท์ คงศรี เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: จันทิมารายงาน :นาตยา08/03/2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


68 ครั้ง