พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝันและกิจกรรม Goodbye Senior 2565 

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา15/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


65 ครั้ง