คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566

              เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการของคณบดีและผู้บริหารชุดใหม่ โดยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อไป ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

พนา : ถ่ายภาพ

กนกวรรณ : รายงาน

ข.30 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


68 ครั้ง