ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ พันธุศิลปาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมคณะ และได้นำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ อาคาร 11 โรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.34 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง